Ψηφιακή Υπογραφή

featuredhighlightedΤεχνολογία

Πως θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

Βήμα 1: Προμήθεια EΔΔΥ Για την έκδοση Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής απαιτείται η προμήθεια Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ). Η ΕΔΔΥ είναι μία ειδική συσκευή, σε μορφή

Read More