featuredhighlightedΤεχνολογία

Πως θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

Διάδωσε την αγάπη

Βήμα 1: Προμήθεια EΔΔΥ

Για την έκδοση Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής απαιτείται η προμήθεια Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ).

Η ΕΔΔΥ είναι μία ειδική συσκευή, σε μορφή  usb token, που χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής.

ΕΔΔΥ συμβατές με ΑΠΕΔ είναι αποκλειστικά οι παρακάτω:

A/AΟΝΟΜΑ ΕΔΔΥΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣΜΟΝΤΕΛΟ
1Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940)GemaltoID Prime MD (MD 940)
2TokenME EVO Oberthur-IDEMIAIDEMIACosmo v8.1
usb token

Η προμήθεια της ΕΔΔΥ γίνεται από τον χρήστη και με έξοδα που επιβαρύνουν τον ίδιο.

Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς και να βρείτε προμηθευτές/εταιρείες ειδών πληροφορικής για να προμηθευτείτε, συμβατές με την υποδομή της νέας ΑΠΕΔ, ΕΔΔΥ.

Συστήνεται κατά την προμήθεια της ΕΔΔΥ να ζητούνται από τον προμηθευτή τα διαχειριστικά εργαλεία/drivers της συσκευής και το token password/PIN/PUK της ΕΔΔΥ.

Οι συσκευές ΑΔΔΥ (usb token) της παλιάς ΑΠΕΔ  ΔΕΝ είναι συμβατές με την υποδομή της νέας ΑΠΕΔ.

Βήμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση στην Πύλη gov.gr

Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στο www.gov.gr στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) για έκδοση ΨΠ και τη δημιουργεί.

Η ΥΔ έχει τυποποιημένο κείμενο. Ο χρήστης την επιλέγει και αυθεντικοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • Κατά την πρώτη είσοδο σε υπηρεσίες gov.gr μόνο, ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ή Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας για την επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου. Σε κάθε επόμενη είσοδο σε υπηρεσία του gov.gr απαιτούνται μόνο οι κωδικοί Taxisnet.
  • Εναλλακτικά, πριν την πρώτη είσοδο, θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Σε κάθε επόμενη είσοδο σε υπηρεσία του gov.gr απαιτούνται μόνο οι κωδικοί Taxisnet.
 2. Με τoυς προσωπικούς κωδικούς web banking σε μία από τις παραπάνω τράπεζες.

Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό και προχωράει στη δημιουργία της ΥΔ.

Η ΥΔ που δημιουργείται έχει ένα μοναδικό κωδικάριθμο, τον οποίο κρατάμε για να χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Ο ενδιαφερόμενος εκτελεί τα παρακάτω:

 • Συνδέεται στην εφαρμογή https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet.
 • Υποβάλλει αίτημα έκδοσης ΨΠ.
  • Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ).
  • Συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας.
  • Συμπληρώνει τον κωδικάριθμο της αίτησης-ΥΔ του gov.gr.
  • Επιλέγει υποβολή του αιτήματος.
  • Γίνεται αυτόματα έλεγχος στα βασικά πεδία (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ) ανάμεσα σε ανακτηθέντα στοιχεία ΑΑΔΕ και αίτηση gov.gr.
  • Τα στοιχεία εμφανίζονται στον ενδιαφερόμενο και καλείται να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει τους όρους χρήσης.
  • Υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Βήμα 4: Μετάβαση σε Εντεταλμένο Γραφείο – ΚΕΠ

 • Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει σε οποιοδήποτε Εντεταλμένο Γραφείο -ΚΕΠ (ΕΓ) για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση, έχοντας μαζί του το ταυτοποιητικό έγγραφο που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση στο gov.gr.
 • Ο υπάλληλος ταυτοποιεί τον ενδιαφερόμενο και επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων της ΥΔ του gov.gr. Ελέγχει την ταύτιση των στοιχείων ανάμεσα στην ΥΔ και την αίτηση της ΑΠΕΔ. Αν δεν υπάρχει ταύτιση θα ακυρώνεται το αίτημα.
 • Ο υπάλληλος διορθώνει, αν απαιτείται, τα πεδία που μπορεί να επεξεργαστεί [ονοματεπώνυμο (λατινικά), διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)]. Η λατινική γραφή του ονοματεπωνύμου θα είναι ίδια με αυτή που αναφέρεται στο ταυτοποιητικό έγγραφο.
 • Το αναγνωριστικό του ταυτοποιητικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο) εισάγεται αυτόματα από την αίτηση gov.gr. Το ταυτοποιητικό έγγραφο πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχει εισάγει στην αίτηση gov.gr ο ενδιαφερόμενος και είναι είτε ταυτότητα (αστυνομική ή στρατιωτική), είτε διαβατήριο.
 • Ο υπάλληλος του ΕΓ ολοκληρώνει την ταυτοποίηση και καταχώρηση του αιτήματος («Ολοκλήρωση ενεργειών»). Αυτόματα αποστέλλεται μήνυμα (SMS) στο κινητό του ενδιαφερόμενου που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φυσική ταυτοποίηση.
 • Στο portal, στην οθόνη διαχείρισης ΨΠ του ενδιαφερόμενου, θα αναγράφεται ότι έχει γίνει η ταυτοποίηση από Εντεταλμένο Γραφείο καθώς και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός.
 • Η αίτηση προωθείται αυτόματα στην Αρχή Εγγραφής όπου ολοκληρώνεται η έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών

Βήμα 5: Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων

Α.  Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΕΔΔΥ που έχει προμηθευτεί ο τελικός χρήστης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

 • στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τελικού χρήστη και
 • τον τύπο ΕΔΔΥ που έχει προμηθευτεί

Tα βήματα που απαιτούνται συνοδεύουν υποχρεωτικά την ΕΔΔΥ (usb token) κατά την αγορά της.

Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μία φορά. Σε περίπτωση που οι οδηγοί της ΕΔΔΥ έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν και είναι λειτουργικοί, δεν απαιτείται να γίνει εκ νέου η εγκατάσταση. Παρακάτω αναφέρονται οι οδηγοί που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού. Για την εγκατάσταση των οδηγών στους υπολογιστές που επιθυμούμε να υπογράφουμε πατήστε Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf

Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 10, 11 – SAC 10.8 R6

MacOS 11  – SAC 10.8

TokenME EVO/ Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

MacOS 11, 12 – AWP 5.3.4

Β. Για την έκδοση μόνο του ψηφιακού πιστοποιητικού θα πρέπει να εγκατασταθεί μία κατάλληλη εφαρμογή (BIT4ID middleware – πρόγραμμα οδήγησης) από τον παρακάτω σύνδεσμο:

BIT4ID για Windows 10, 11
BIT4ID για MacOS 11, 12

Βήμα 6: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

 • Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της αίτησης (μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών), ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα (SMS) που περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.
 • Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην εφαρμογή της ΑΠΕΔ και συμπληρώνει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.
 • Πατάει το κουμπί «Έκδοση Πιστοποιητικού».
 • Γίνεται εκκίνηση του σχετικού Middleware και επιλέγει τον τύπο της ΕΔΔΥ.
 • Αφού δώσει το μυστικό κωδικό PIN της συσκευής, ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην ΕΔΔΥ.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ολοκληρώσει την έκδοση του πιστοποιητικού μέσα σε 45 ημέρες από την ταυτοποίηση στο ΚΕΠ, τότε η αίτησή του ακυρώνεται αυτόματα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.